Християнски сайт
за срещи с приятели и запознанства. Регистрирай се сега !

Влез в двама за Христос

и споделяй с приятели


ixt
    19 Август, 2018 12:54   

https://youtu.be/SKUwiRM76Qs 1Коринтяни 7:27-32 29 Само това казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тези, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; 30 и които плачат, като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават; 31 и които си служат със света, като че не са предани на него; защото сегашното състояние на този свят преминава. 32 А аз желая вие да бъдете безгрижни.

    05 Август, 2018 19:37   

teb

ixt
    04 Август, 2018 13:56   

2Петрово 1:2-11 2 Благодат и мир да изобилстват над вас чрез пълното ви познаване на Бога и на Исус, нашия Господ. 3 Божествената сила ни даде всичко, което ни е нужно, за да живеем и служим предано на Бога, защото напълно познаваме Онзи, който ни призова чрез славата и могъщите си дела. 4 Чрез тях той ни даде онези велики и безценни дарове, които бе обещал и чрез които можете да участвате в божествената природа и да избягате от покварата в този свят, идваща от човешките страсти. 5 Именно заради това, направете всичко възможно да прибавите към вярата си добродетелност, към добродетелността си знание, 6 към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, 7 към благочестието братска обич и към братската обич любов. 8 Ако тези качества ги има във вас и се увеличават, това ще ви помогне да станете дейни и произвеждате плод, идващ от пълното ви познаване на нашия Господ Исус Христос. 9 А който не притежава тези качества, е късоглед до слепота и е забравил, че е бил очистен от предишните си грехове. 10 Затова, братя и сестри, още по-настойчиво се стремете да докажете, че сте призовани и избрани, защото, ако вършите тези неща, никога няма да се препънете и паднете. 11 По този начин ще ви бъде оказано щедро посрещане във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

    25 Юли, 2018 19:48   

Бог да ме срещне с моята половинка и спътник в живота

ixt 02 Август, 2018 11:03

АМИН

    31 Март, 2018 04:36   

Обичайте се един друг така, както аз ви обикнах. 13 Няма по-голяма любов от това да дадеш живота си за приятелите си. 14 Вие сте мои приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. 15 Вече не ви наричам «слуги», защото слугата не знае какво прави господарят му. Наричам ви «приятели», защото ви известих всичко, което чух от своя Баща. 16 Не вие избрахте мен, а аз избрах вас и ви определих да отивате и да давате плод, и искам плодът ви да е траен. Тогава Отец ще ви даде каквото и да поискате в мое име. 17 Това ви заповядвам: Обичайте се един друг!

    29 Март, 2018 10:52   

Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

    10 Април, 2017 14:19   

Годищните еврейски празници (съботи) Освен седмичните съботи евреите празнуваха и още седем годишни празника, които също се наричаха "съботи". Тези празници бяха свързани с точно определена дата и затова можеха да се паднат през различен седмичен ден всяка година. Те бяха независими и отделни от седмичната събота, в някои от тези дни също не се работеше и имаше "свято събрание". Тези празници са изброени в В Левит 23 глава. Те са седем на брой и се празнуват в три годишни цикъла: Изход 34:23 В първия или "пролетен" цикъл се празнуваха: Пасхата - Символ на избавлението от египетското робство. 14 нисан, вечерта / Левит 23:4-6 /. Това беше през месец Авив , първия месец / Изход 12:1-8, Изход 12:12-14 /. С нея започваше празничната година на Израил. Празникът на безквасните хлябове - 15 нисан, 7 дни, като първият и седмият бяха “съботи” – не се работеше. От домовете се отдалечаваше всичко квасно, като символ на греха. Празникът на "Първият сноп" – 16 нисан, символ на Христос. Ечемикът узряваше най-рано в Палестина. Свещеникът размахваше един сноп ечемик пред Божия олтар, като признание, че всичко е Негово. Във втория или "есенен" цикъл се празнуваха: Празникът на тръбенето на тръбите - 7-я месец, 1-я ден – /Левит 23:24/. Великият умилостивителен ден / Йом Кипур / - 10-я ден – /Левит 23:27-30/. Празникът на шатроразпъването /скинопигията/ - символ на обикалянето на пустинята. Беше радостен празник. Той сочеше не само на пътуването в пустинята, но възпяваше събирането на земните плодове и Божиите благословения и сочеше напред към великия ден на събирането на Божия народ. Тези празници се падаха в седмия месец на годината, през есента. Между тези два цикъла празници се намираше още един. Петдесятница - празнуваше се 50 дни след празника на "Движимия сноп". Тогава беше приключена жетвата на пшеницата и затова се наричаше “Празникът на жетвата”. Хлябът беше с квас. Празникът се падаше в третия месец, нашият май или юни. Пасхата Беше установена като паметник на освобождението от Египетско робство. На десетия ден от първия месец се избираше едно агне за всяко домакинство. Агнето се пазеше до 14 ден и се заколваше привечер, а с кръвта се поръсваше на праговете на вратата. Същата вечер месото се ядеше от всички печено с безквасен хляб и горчиви треви. Пасхата сочеше на жертвата на Христос "нашата Пасха" Иоан 6:51 Останалите празници от този цикъл също бяха свързани с Пасхата, но са споменати като отделни празници. Понякога дори имената на тези празници се споменаваха алтернативно, като един общ празник. Празникът на безквасните хлябове Седем дни след Пасхата евреите трябваше да ядат само безквасен хляб. Първият и последният ден бяха "съботи" и не се работеше. Символът на кваса обяснен в Новия завет е нечестие и зло 1 Коринтяни 5:8. Агнето беше заколвано, но само по себе си това не беше достатъчно. Жертвата беше дадена, но тя трябваше да намери лично приложение в живота на вярващия. Кръвта трябваше да бъде поръсена на прага. Месото също трябваше да бъде изядено. И още нещо, всеки квас трябваше да бъде отстранен от къщата. Смъртта на Христос осигурява спасение за всеки. Но само по себе си, това не е достатъчно. Спасението трябва да се приеме. Поръсената кръв трябва да подейства в живота. Плътта на Христос "изядена" и всеки "квас на грях" отстранен. Това означава пълно приемане на Христос в живота. Символът на Пасхата беше изпълнен не само по отношение на събитието, но и по отношение на времето. Христос беше разпнат точно на този празник. Празникът на първите плодове (движимия спноп) На 14 ден от месеца известна част от ечемика се маркираше за да бъде пожънат на 16 ден и представен пред Господа. На този ден трима избрани души в присъствието на свидетели пожънваха този ечемик като преди това бяха свързали снопите. След това снопите бяха свързани всички в едно и свещеникът ги представяше пред Господа. Докато това не бъде направено евреите не можеха да започнат да събират реколта от полето. Този първи сноп без съмнение се отнасяше за Христос и неговото възкресение. 1 Коринтяни 15:23. Символът е съвършен дори и във времето. На 14 нисан Агнето беше заклано. 15 Нисан беше "събота". 16 Нисан "първият плод" - Христос, беше представен пред Господа възкръснал. Празникът на Пасхата беше и празник символизиращ общение. Семейството се събираше, за да яде пасхалното агне. Исус също яде пасхалното агне с учениците си и прехвърли този празник в Господната вечеря. Господната вечеря би трябвало да означава същото за нас, както и Пасхата означаваше за евреите. Петдесятница Петдесятница се празнуваше на 50 ден след представяне на "движимия сноп". Петдесятница се падаше в края на жътвата на всички зърнени храни и представяше признание към Бога за даряването на всички плодове и благословения. Два хляба от чисто брашно опечени с квас и още други жертви бяха принасяни пред Господа. Хлябът при пасхата беше без квас, защото Христос беше съвършен. Хлябът при Петдесятница беше с квас, защото представяше човешкото несъвършенстсво. Но въпреки това този хляб също беше приет от Бога. Петдесятница е символ на изливането на Святия Дух. Точно Петдесет дни след възкресението на Христос се изля Святия Дух на апостолите. Празникът на тръбите Празникът се падаше на първия ден от седмия месец и беше приготволение за Деня на умилостивението, който се падаше на десетия ден от месеца. Празникът на тръбите беше тържествен призив към народа да се приготви. Той обясняваше, че денят на съда наближава и всеки трябва да е готов за него. Това беше милостиво напомняне за нуждата от изповядване на греховете и посвещение на Бога. Празникът на Великия умилостивителен ден На десетия ден на същия месец имаше свято събрание. Това беше денят, когато първосвещеникът единствено имаше право да влезе в най-святото място на светилището, за да извърши символичното му очистване. Този ден се наричаше "йом кипур" - ден на съд. Когато първосвещеникът влизаше, целият народ трябваше да бъде около светилището и да смири сърцата си, за да получи прощение. Този ден символизираше Божият съд над вярващите. Празникът на шатрите Това беше последният голям годишен празник. Той беше радостен и щастлив празник. Денят на съда беше минал, всичко беше уредено, всички грехове изповядани и простени. Народът трябваше да вземе палмови клонки, клонки от широколистни дървета, върби и от други хубави дървета. Тези клонки трябваше да се направят на палатки и народът да живее в тях седем дни. Докато при празника на умилостивителния ден те трябваше да смирят себе си и изповядат греховете си, сега те трябваше да се веселят и радват пред Господа. Това беше най-радостния и щастлив празник на годината. Този празник беше възпоменание на живота през пустинята но и символ и пророчество за великото събиране на божия народ от всички векове в небесното царство.

admin 10 Април, 2017 14:21

коментар 1

    10 Април, 2017 14:19   

Годищните еврейски празници (съботи) Освен седмичните съботи евреите празнуваха и още седем годишни празника, които също се наричаха "съботи". Тези празници бяха свързани с точно определена дата и затова можеха да се паднат през различен седмичен ден всяка година. Те бяха независими и отделни от седмичната събота, в някои от тези дни също не се работеше и имаше "свято събрание". Тези празници са изброени в В Левит 23 глава. Те са седем на брой и се празнуват в три годишни цикъла: Изход 34:23 В първия или "пролетен" цикъл се празнуваха: Пасхата - Символ на избавлението от египетското робство. 14 нисан, вечерта / Левит 23:4-6 /. Това беше през месец Авив , първия месец / Изход 12:1-8, Изход 12:12-14 /. С нея започваше празничната година на Израил. Празникът на безквасните хлябове - 15 нисан, 7 дни, като първият и седмият бяха “съботи” – не се работеше. От домовете се отдалечаваше всичко квасно, като символ на греха. Празникът на "Първият сноп" – 16 нисан, символ на Христос. Ечемикът узряваше най-рано в Палестина. Свещеникът размахваше един сноп ечемик пред Божия олтар, като признание, че всичко е Негово. Във втория или "есенен" цикъл се празнуваха: Празникът на тръбенето на тръбите - 7-я месец, 1-я ден – /Левит 23:24/. Великият умилостивителен ден / Йом Кипур / - 10-я ден – /Левит 23:27-30/. Празникът на шатроразпъването /скинопигията/ - символ на обикалянето на пустинята. Беше радостен празник. Той сочеше не само на пътуването в пустинята, но възпяваше събирането на земните плодове и Божиите благословения и сочеше напред към великия ден на събирането на Божия народ. Тези празници се падаха в седмия месец на годината, през есента. Между тези два цикъла празници се намираше още един. Петдесятница - празнуваше се 50 дни след празника на "Движимия сноп". Тогава беше приключена жетвата на пшеницата и затова се наричаше “Празникът на жетвата”. Хлябът беше с квас. Празникът се падаше в третия месец, нашият май или юни. Пасхата Беше установена като паметник на освобождението от Египетско робство. На десетия ден от първия месец се избираше едно агне за всяко домакинство. Агнето се пазеше до 14 ден и се заколваше привечер, а с кръвта се поръсваше на праговете на вратата. Същата вечер месото се ядеше от всички печено с безквасен хляб и горчиви треви. Пасхата сочеше на жертвата на Христос "нашата Пасха" Иоан 6:51 Останалите празници от този цикъл също бяха свързани с Пасхата, но са споменати като отделни празници. Понякога дори имената на тези празници се споменаваха алтернативно, като един общ празник. Празникът на безквасните хлябове Седем дни след Пасхата евреите трябваше да ядат само безквасен хляб. Първият и последният ден бяха "съботи" и не се работеше. Символът на кваса обяснен в Новия завет е нечестие и зло 1 Коринтяни 5:8. Агнето беше заколвано, но само по себе си това не беше достатъчно. Жертвата беше дадена, но тя трябваше да намери лично приложение в живота на вярващия. Кръвта трябваше да бъде поръсена на прага. Месото също трябваше да бъде изядено. И още нещо, всеки квас трябваше да бъде отстранен от къщата. Смъртта на Христос осигурява спасение за всеки. Но само по себе си, това не е достатъчно. Спасението трябва да се приеме. Поръсената кръв трябва да подейства в живота. Плътта на Христос "изядена" и всеки "квас на грях" отстранен. Това означава пълно приемане на Христос в живота. Символът на Пасхата беше изпълнен не само по отношение на събитието, но и по отношение на времето. Христос беше разпнат точно на този празник. Празникът на първите плодове (движимия спноп) На 14 ден от месеца известна част от ечемика се маркираше за да бъде пожънат на 16 ден и представен пред Господа. На този ден трима избрани души в присъствието на свидетели пожънваха този ечемик като преди това бяха свързали снопите. След това снопите бяха свързани всички в едно и свещеникът ги представяше пред Господа. Докато това не бъде направено евреите не можеха да започнат да събират реколта от полето. Този първи сноп без съмнение се отнасяше за Христос и неговото възкресение. 1 Коринтяни 15:23. Символът е съвършен дори и във времето. На 14 нисан Агнето беше заклано. 15 Нисан беше "събота". 16 Нисан "първият плод" - Христос, беше представен пред Господа възкръснал. Празникът на Пасхата беше и празник символизиращ общение. Семейството се събираше, за да яде пасхалното агне. Исус също яде пасхалното агне с учениците си и прехвърли този празник в Господната вечеря. Господната вечеря би трябвало да означава същото за нас, както и Пасхата означаваше за евреите. Петдесятница Петдесятница се празнуваше на 50 ден след представяне на "движимия сноп". Петдесятница се падаше в края на жътвата на всички зърнени храни и представяше признание към Бога за даряването на всички плодове и благословения. Два хляба от чисто брашно опечени с квас и още други жертви бяха принасяни пред Господа. Хлябът при пасхата беше без квас, защото Христос беше съвършен. Хлябът при Петдесятница беше с квас, защото представяше човешкото несъвършенстсво. Но въпреки това този хляб също беше приет от Бога. Петдесятница е символ на изливането на Святия Дух. Точно Петдесет дни след възкресението на Христос се изля Святия Дух на апостолите. Празникът на тръбите Празникът се падаше на първия ден от седмия месец и беше приготволение за Деня на умилостивението, който се падаше на десетия ден от месеца. Празникът на тръбите беше тържествен призив към народа да се приготви. Той обясняваше, че денят на съда наближава и всеки трябва да е готов за него. Това беше милостиво напомняне за нуждата от изповядване на греховете и посвещение на Бога. Празникът на Великия умилостивителен ден На десетия ден на същия месец имаше свято събрание. Това беше денят, когато първосвещеникът единствено имаше право да влезе в най-святото място на светилището, за да извърши символичното му очистване. Този ден се наричаше "йом кипур" - ден на съд. Когато първосвещеникът влизаше, целият народ трябваше да бъде около светилището и да смири сърцата си, за да получи прощение. Този ден символизираше Божият съд над вярващите. Празникът на шатрите Това беше последният голям годишен празник. Той беше радостен и щастлив празник. Денят на съда беше минал, всичко беше уредено, всички грехове изповядани и простени. Народът трябваше да вземе палмови клонки, клонки от широколистни дървета, върби и от други хубави дървета. Тези клонки трябваше да се направят на палатки и народът да живее в тях седем дни. Докато при празника на умилостивителния ден те трябваше да смирят себе си и изповядат греховете си, сега те трябваше да се веселят и радват пред Господа. Това беше най-радостния и щастлив празник на годината. Този празник беше възпоменание на живота през пустинята но и символ и пророчество за великото събиране на божия народ от всички векове в небесното царство.

admin 10 Април, 2017 14:21

коментар 1

    08 Април, 2017 20:53   

гфдс

test 09 Април, 2017 05:24

коментар 7

test 09 Април, 2017 05:24

коментар 6

test 09 Април, 2017 05:24

коментар 5

test 09 Април, 2017 05:24

коментар 5

Покажи всички коментари  →
    08 Април, 2017 20:53   

гфдс

test 09 Април, 2017 05:24

коментар 7

test 09 Април, 2017 05:24

коментар 6

test 09 Април, 2017 05:24

коментар 5

test 09 Април, 2017 05:24

коментар 5

Покажи всички коментари  →
Покажи още
Zhivko_85, 33
nefer, 41
nutshell, 26
titinefer, 41
Slujitel, -1
petko74, 44
Всички потребители  →

Стих за деня

Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Филипяни 4:6

Храната на вярата

Заповед за закрила

 

 

Защото  ще  заповяда  на  ангелите  Си  за  тебе  да  те  пазят  във всичките ти пътища.

ПСАЛМ 91:11

 

Чух веднъж един петдесятен мисионер да разказва следната опитност. Едно съседно племе отвлекло малко момиче от племето, сред което той работел  като  мисионер. Местните хора  знаели, че  ако  не  я открият преди полунощ, никога няма да я видят отново.

 

Така  мисионерът  и  неговият  местен  преводач  се  отправили  през джунглата към селището на похитителите. Те били взели със себе си накити  и докато обсъждали с вожда на племето освобождаването на детето,  започнало  да  се  стъмва.  Принудили  да  останат  в  селището, понеже  не  било  възможно  да  се  придвижват  нощем  в  джунглата. Докато спяли на земята в една сламена колиба внезапно били събудени от биене на барабани. Преводачът казал, че ще бъдат убити: вождът бил решил да ги убие и да  задържи накитите и момичето. После те чули местните хора да приближават към тях.

 

Мисионерът и преводачът му коленичили да се молят и предали на Бога своя живот. После мисионерът казал: “Няма да чакаме да дойдат първи. Ние сами ще излезем навън. Аз ще тръгна пръв.”

 

Със затворени очи той излязъл навън, очаквайки да срещне вечността. Един удар с ножовете им можел да отреже главата му. Но вместо това той чул  охкане и стенене. Когато отворил очи, видял всички местни хора паднали по очи на земята.

 

- Наричат те бог - казал преводачът. - Те казват, че когато си излязал навън, два гиганта в бяло също излезли с теб, като в ръцете си държали огромни мечове.

 

 

 

Изповед: Бог е заповядал на ангелите Си да ме пазят във всичките ми пътища.

Вечните обещания на Бог

Верният ще има много благословения!

Пр. 28:20

„Верният човек ще има много благословения, но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан!”

 

Верността е една от характерните черти на Бога, докато на човека е присъщо да бъде неверен. Когато, обаче, станем Божии деца, Божието естество трябва да се изобразява и у нас, така че да се превърнем  в хора, на които може да разчитат и Бог, и останалите. Верността се оказва днес една рядко срещана добродетел, поради което тя се явява още по-необходима и ценна.

От днешното обещание ние виждаме, че тя е предпоставка за Божиите благословения. Това се оказва особено важно за нашия духовен живот, където трябва да се научим да бъдем верни във всички неща, които вършим.

Затова се запитай точно днес как стои въпросът с верността в твоя живот на християнин! Верен ли си по отношение на общението си с Бога? Водиш ли редовен молитвен живот? Изучаваш ли Библията? Или правиш това, само когато имаш желание? Верен ли си по отношение на Божията воля или се обявяваш за „свободен” да вършиш само своята воля? Не мислиш ли, че хората те наблюдават и че би трябвало в теб да виждат Христос?! Верен ли си в даването или търсиш само собствената си полза? В църквата стоиш ли на мястото, където си поставен или често пъти мястото ти е празно. С вярност ли изпълняваш служението и поръчението си от Бога или работиш само, когато и другите правят нещо или пък, когато имаш желание за това?

Във верността е залегнала една важна предпоставка за духовния ни растеж за плодоносието в Божието царство и за благослова въобще. Има хора, които искат да забогатеят бързо и поради това занемаряват верността си към Господа и към Неговото дело, оплитат се в грях или съвсем отпадат от вярата. Ако се грижим с вярност за Божието дело, благословът ще ни облива изобилно, ще притежаваме това, от което се нуждаем и ще бъдем опазени от онова, което ни вреди. Ако обаче търсим най-напред земните и временните неща, като забравяме верността си към Господа, тогава ще ни липсва Божият благослов – тогава ще останем бедни, въпреки богатствата си.

Божият благослов или вината – това е алтернативата, пред която ни изправя днес Бог. Ще изберем ли верността? Тогава ще се убедим, че Бог е обещал за верните Си не само благословения, но тези благословения ще се изливат в живота ни обилно, тъй като Бог е верен на Словото Си и дарява щедро!

Какво отговарят потребителите за

Имате ли домашен любимец?

Жени

Мъже

котка
7%
 
 
14%
 
 
3%
куче
15%
 
 
18%
 
 
13%
птица
3%
 
 
0%
 
 
3%
друг домашен любимец
7%
 
 
9%
 
 
5%
нямам, но харесвам домашните любимци
57%
 
 
59%
 
 
56%
нямам и не харесвам домашните любимци
11%
 
 
0%
 
 
18%

С кого живеете?

Жени

Мъже

сам
39%
 
 
41%
 
 
38%
с роднини
21%
 
 
18%
 
 
23%
със съквартиранти
6%
 
 
14%
 
 
3%
със семейството си
34%
 
 
27%
 
 
38%

Пиете ли алкохол?

Жени

Мъже

да, но с мярка
10%
 
 
5%
 
 
13%
да, с компания
7%
 
 
10%
 
 
3%
рядко
31%
 
 
33%
 
 
30%
не пия алкохол
52%
 
 
52%
 
 
53%
Всички отговори  →

Българският християнски сайт за срещи с приятели и запознанства

Семейни или несемейни, създайте Вашия профил и общувайте с другите, нека заедно да се изграждаме и насърчаваме във вярата и в общение един с друг!

Намерете ни в социалните медии

Ние споделяме как да се запознаете с приятели в социалните медии

Copyright 2018    dvamazahristos.org